www.alvao.cz info@alvao.cz
+420 566 630 078

Oznámení

Věc: Změna obchodního názvu společnosti


Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o změně názvu naší společnosti, a to s účinností od 1. července 2012, kdy společnost ALC, spol. s r. o. mění název na:

ALVAO s.r.o.

Veškeré ostatní identifikační údaje, tj. sídlo společnosti, IČ, DIČ, spisová značka i čísla bankovních účtů, zůstávají i nadále beze změny.

V souladu se shora uvedenou změnou musí veškeré smluvní dokumenty a faktury vystavené od 1. července 2012 včetně obsahovat nový název společnosti, a to následovně:

ALVAO s.r.o.
Hlohová 1455/10, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 25561561
DIČ: CZ25561561

Aktuální výpis z obchodního rejstříku, který je vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33290, bude zveřejněn na oficiálních stránkách MS ČR - www.justice.cz, a to počátkem měsíce července 2012.

Tato změna samozřejmě nemá žádný vliv na kvalitu obchodních vztahů. Stejně tak i všechny dosavadní smluvní vztahy zůstávají nadále v platnosti v nezměněné formě. Vzhledem k naší dlouhodové spolupráci a partnerství, kterého si nesmírně vážíme, Vás tímto chceme ujistit, že naším cílem je být i nadále Vaším důvěryhodným a spolehlivým obchodním partnerem.

S přáním hezkého dne

Ing. Radek Grodl

jednatel společnosti

Informace o ALVAO

Společnost ALVAO se od počátku své desetileté existence zaměřuje na optimalizaci metodik a vývoj softwarových nástrojů na podporu servisních procesů. Stěžejní produkty společnosti tvoří informační systémy pro řízení zdrojů a služeb hlavně v odděleních správy informačních a komunikačních technologií ICT: ALVAO Asset Management, ALVAO Service Desk a ALVAO Monitoring.

Společnost ALVAO je Microsoft Gold Certified Partner a při vývoji svých produktů ALVAO se strategicky orientuje na platformu společnosti Microsoft. Své produkty vyvíjí v souladu s jejími technologickými a bezpečnostními standardy. Dodržování těchto standardů je kontrolováno nezávislými certifikačními autoritami. Produkty získaly nejvyšší úrovně certifikací “Certified for Windows Server 2008“ a „Certified for Windows Vista“ a další certifikace „Compatible With Windows7“. Díky této strategii jsou produkty ALVAO lehce integrovatelné s technologiemi Microsoftu typu Office, Exchange, Sharepoint, Active Directory a další, což také výrazně ulehčuje nasazení u zákazníků a snižuje náklady na provozování.

Společnost ALVAO získala řadu prestižních ocenění na základě úspěšných nasazení produktů ALVAO a souvisejících metodik u zákazníků: Microsoft Industry Awards 2006 Finalist a Microsoft Industry Awards 2007 Winner v kategorii „Nejlepší řešení pro licencování a Software Asset Management“, Microsoft Industry Awards 2008 Finalist v kategorii „Nejlepší řešení pro Komunikace & média“, Microsoft Technology Awards 2008 Finalist v kategorii „Nejlepší řešení využívající Microsoft Windows Server 2008“ a Microsoft Technology Awards 2009 Finalist v kategorii „Nejlepší řešení pro správu a optimalizaci IT infrastruktury“.

Společnost ALVAO spolupracuje s odbornými periodiky při recenzích svých produktů, je partnerem projektu BSA a pořádá pravidelná školení a konzultační dny o správě softwarových licencí, auditu software a správě ICT majetku pro své zákazníky. ALVAO disponuje atesty shody se standardy ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému 005/02.01, s Usnesením vlády č. 624/01 a ČSN ISO/IEC 12 119.

Software ALVAO je certifikován pro Windows AZURE a také splňuje nároky metodiky ITIL což dokazuje certifikace PINK ELEPHANT.

Reference ALVAO

ALVAO reference, případové studie

Ocenění

ALVAO ocenění

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33290.